Mullvadsjägaren maskot logo
Hem

Tjänster

Online butik

Bruksanvisningar

Om mullvad

Om sork

Blogg

Referenser

Kontakt

 

Totalsanering av mullvad eller sork

Vi sätter ut fällor och ser till att området blir 100% fritt från mullvad och sork.
Värt att notera är att nya individer utifrån kan efter en tid flytta in i de gamla
gångarna, så en regelbunden bekämpning kan vara motiverad. Vi lämnar
45 dagars garanti om mark runt omkring inte innehåller mycket mullvad, så
får ni problem inom den perioden så kommer vi ut och sätter ut fällor igen.
Pris och garanti avtalas på plats och kan variera beroende på storlek på angripet
område, angreppets art, avstånd och dyligt.

Prisexempel: från 2400 kr inkl. moms för villagräsmatta inom 2 mils radie från Annelöv.

Intresseanmälan


 

Sanering av mullvad och sork via timpris

Vi kör ut till er och sätter ut våra fällor och vittjar dem för ett timpris a´ 500kr. Körtid, utsättning av fällor
och vittjning debiteras. Rent statistiskt så rensar vi området från mullvad och sork 80% av fallen med
endast en utsättning av fällor. Men i envisa fall kan det behövas en omsättning av fällorna. Vi har än så
länge aldrig behövt sätta ut fällor mer än två gånger.

Detta alternativ passar bäst till större angrepp som är återkommande så som golfbanor eller andra större
anläggningar, men även till mindre kunder som bor längre bort pga att körtiderna kan differera väldigt
mycket beroende på antalet utkörningar som behövs.
 
Exempel med en utsättning:
Framkörning: 30min
Utsättning av fällor: 1h
Körning tillbaka: 30min
Framkörning: 30min
Vittjning: 30min
Körning tillbaka: 30min
Total tid: 3,5h
Kostnad: 1750 krIntresseanmälan

Exempel med två angrepp:
Framkörning: 30min
Utsättning av fällor område1: 1h
Utsättning av fällor område2: 1h
Körning tillbaka: 30min
Framkörning: 30min
Vittjning: 30min
Körning tillbaka: 30min
Total tid: 4,5h
Kostnad: 2250 kr

Exempel med en omsättning:
Framkörning: 30min
Utsättning av fällor: 1h
Körning tillbaka: 30min
Framkörning: 30min
Vittjning: 30min
Utsättning av fällor: 1h
Körning tillbaka: 30min
Framkörning: 30min
Vittjning: 30min
Körning tillbaka: 30min
Total tid: 6h
Kostnad: 3000 kr
Årsabonnemang

Vi ser till att er tomt, park eller golfbana är fri från mullvad och sork under ett års tid. Vi
kommer ut och sanerar och sedan kan ni kontakta oss så fort ni upptäcker nya
angrepp så kommer vi ut och sätter ut nya fällor.

Prisexempel: Beror på angreppets art, avstånd och markförhållanden.

Intresseanmälan


Bild på mullvad i mullvadsjägarens fälla.